• +46 764 253960
  • info@lommaakuten.se
  • Järngatan 8, Lomma

Funktionell neurologi kiropraktik

Inom kiropraktik så finns olika inriktning. Den inriktning som de senaste åren blivit en av de mest populära är funktionell neurologi. Ingen förstår till 100% exakt hur hjärnan och nersystemet fungerar men vi vet att ibland så går man till traditionella vårdinstanser och doktorn gör en komplett undersökning utan att kunna hitta något fel med dig.

Felet är inte alltid musklerna eller vävnaderna i sig…

…istället kan det handla om hur det centrala nersystemet eller hur det neurologiska systemet dvs. hur hjärnan styr våra muskler och vävnader.

Vilken forskning står bakom funktionell neurologi inom kiropraktik?

Dr. Frederick Carrick, DC, PhD, MS-HPEd, är Professor of Neurology, University of Central Florida College of Medicine and Senior Research Fellow of Bedfordshire Centre for Mental Health. En kanadensisk kiropraktor Doctor och forskare som står bakom stora delar av utvecklingen av funktionell neurologi som specialistgren inom kiropraktiken. För att bli certifierad inom detta så krävs ungefär 3 års studier av hur man kan ställa diagnoser och genomföra behandlingar som kan återställa obalanser i hjärna och ryggrad utan att använda kirurgiska metoder eller medicin.

Funktionell neurologi ska inte förväxlas med medicinsk neurologi

En kiropraktor är inte en medicinsk läkare och får inte genomföra kirurgi eller skriva ut medicin. Men på samma sätt som en läkare är specialist inom medicinsk neurologi så har en kiropraktor med samma specialitet studerat kopplingen mellan nervsystemet och obalanser i kroppen. En läkare utgår från patologin dvs. läran om sjukdmar och en medicinsk neurolog arbetar för att diagnosticera dig som patient med en sjukdom, såsom blödningar, cancertumörer, Parkinsons, demens eller diskbråck, demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet (CIPS) eller liknande – och självklart ska man om man har problem besöka en läkare och förlita sig på hans eller hennes diagnos. Behandlingen blir då antingen medicinsk eller kirurgisk. Om den medicinska neurologen däremot inte hittar något problem i patologins spår så finns ingen adekvat behandling att rekommendera och patienten hamnar ofta i någon typ av vård-limbo utan hjälp att få med långa vårdköer i Serige.

Hur en kiroprator med funktionell neurologi som inriktning tänker

När kiropraktorn med funktionell neurologi har ett nybesök så jobbar den med olika hjälpmedel såsom en maskin för att mäta hastigheten på ögonrörelse/ryckningar för att upptäcka obalanser i nervsystemet som patologin inte kan förklara. Ibland är kroniska tillstånd såsom kronisk smärta något som inte går att sätta en diagnos på enligt patologin men en erfaren kiropraktor med funktionell nurologi som inriktning kan upptäcka dessa obalanser som kan ge dig som patient stora hälsoproblem och försämrad livskvalité.

Rollen som funktionell neurolog – den moderna kirpraktorn

Vi kallar alla specialister inom funktionell neurologi för den moderna kiropraktorn eller den funktionella neurologen. Den funktionella neurologen använder principer inom neuroplasticitet och neurovetenskap för att rehabilitera hjärnan och t.ex. skola om hjärnan utan kirurgi eller läkemedl. Din hjärna är dynmisk och den funktioella neurologen närmar sig dina hälsoproblem med en approach där man letar efter mycket subtila obalanser som orsakar t.ex. din smärta eller ett visst oönskat beteende.

Vanliga besvär för den som besöker en kiropraktor inom funktionell neurologi

• Migrän och huvudvärk

Barn (pediatrisk) neurologi – lärande- eller utvecklingsstörningar (såsom ADHD, beteende- och autismspektrumstörningar)

• Kroniska smärtsymptom, såsom fibromyalgi

• Balansproblem, såsom svimning, yrsel, ostadighet eller fall

• Rörelsestörningar, t.ex. koordinationsproblem

• Funktionella mage- och tarmproblem, som förstoppning, SIBO, IBS, irritabelt tarmsyndrom.

• Kroniska eller återkommande skador, som ofta orsakas av subtila obalanser i hjärnan, vilket leder till felaktig kroppskoordinering.

Lomma Kiropraktorcenter & KiropraktikAkuten Skåne